Tylko 3 kroki do pysznego jedzenia!

Zamówienie
Dostawa
smakowanie

Regulamin

Regulamin świadczenia usług cateringowych przez cooKING catering Sp.zo.o.

Art. 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych przez cooKING catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul Babimojska 6, 60-161 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000571576, NIP 7792434047

Art. 2. Defnicje

 1. Usługa cateringowa obejmuje kompleksowe przygotowanie i dostarczenie na adres wskazany przez klienta zestawu składającego się z 5 posiłków: śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka oraz kolacji

 2. Klientem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy

Art. 3. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa lub usługi cateringowe wybrane przez Klienta, spośród zestawów oferowanych przez cooKING catering:

  • Zestaw standardowy (1000kcal, 1300kcal, 1500 kcal, 1700kcal, 2000kcal)

  • Zestaw bezglutenowy (1000kcal, 1300kcal, 1500 kcal, 1700kcal, 2000kcal)

  • Zestaw wegański (1000kcal, 1300kcal, 1500 kcal, 1700kcal, 2000kcal)

  • Zestaw wegetariański (1000kcal, 1300kcal, 1500 kcal, 1700kcal, 2000kcal)

  • Zestaw sportowy (2000 kcal, 2500 kcal, 3000kcal, 3500kcal, 4000kcal)

  • Zestaw dla kobiet w ciąży i matek karmiących ( 1700kcal, 2000kcal, 2500kcal)

  • Zestaw bez laktozy (1000kcal, 1300kcal, 1500 kcal, 1700kcal, 2000kcal)

  • Zestaw bez laktozy/bez glutenu (1000kcal, 1300kcal, 1500 kcal, 1700kcal, 2000kcal)

  • Zestaw paleo (1500kcal, 2000 kcal, 2500 kcal)
    

 2. Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o rodzaju posiłku, wartościach odżywczych oraz warunkach przechowywania.


Art. 4. Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie dyspozycji zamówienia na trzy sposoby:

  • Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu + 48 512 614 512 wraz z e-mailowym potwierdzeniem zamówienia

  • Na stronie www.cookingcatering.com.pl w dedykowanym panelu klienta dostępnym 24 godziny na dobę

  • E-mailowo na adres kontakt@cookingcatering.com.pl

 2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu kontakt@cookingcatering.com.pl

 3. Zamówienie złożone w dzień roboczy do godziny 14:00 będzie zrealizowane następnego dnia roboczego. Zamówienie złożone po godzinie 14:00 oraz w soboty, niedziele, święta będą zrealizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

 4. Klient jest zobowiązany do poinformowania cooKING catering o wszystkich alergiach pokarmowych. cooKING catering nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne korzystania z usługi cateringowej.

Art. 5. Płatność

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za usługę cateringową na jeden dzień roboczy przed jego realizacją przelewem lub za pomocą operatora DotPay.

 2. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego klienta lub w przypadku płatności online dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora DotPay. 

 3. cooKING catering jest uprawniony do wstrzymania dostawy nieopłaconego całkowicie zamówienia.

Art. 6. Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku oraz w soboty w przedziale godzinowym od 5:00 – 10:00.

 2. Klient uprawniony jest do wyboru preferowanej godziny dostawy w przedziale od 5:00 do 10:00.

 3. W razie gdyby klient nie odebrał zamówienia z powodu nieobecności pod wskazanym adresem lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezgłoszonej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony.

Art. 7. Reklamacja

 1. W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji klient może zgłosić reklamację.

 2. Reklamację można składać e-mailowo na adres kontakt@cookingcatering.com.pl najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego.

 3. Reklamowane zamówienia należy przekazać kurierowi cooKING catering następnego dnia roboczego.

 4. W razie uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma zestaw zgodny z przedmiotem zamówienia następnego dnia roboczego lub zwrot pieniędzy za jeden zestaw.

 5. cooKING catering nie uwzględnia rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Art. 8. Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych jest cooKING catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usługi i celach marketingowych. Klient ma wgląd do swoich danych osobowych oraz teleadresowych jak również możliwość ich poprawiania.

 

CK_logo_podstawowe